คลิบโป้⎛⎝ejonY⎠⎞"อีตั้น" เผยเทรนด์ 4 กลุ่มธุรกิจลงทุนระบบไฟฟ้ารับนิว นอร์มอล - Forbes Thailand

Forbes Thailand

แรงบันดาลใจของผู้ใฝ่ความสำเร็จ

  • Home >
  • News
  • Other >
  • “อีตั้น” เผยเทรนด์ 4 กลุ่มธุรกิจลงทุนระบบไฟฟ้ารับนิว นอร์มอล

“อีตั้น” เผยเทรนด์ 4 กลุ่มธุรกิจลงทุนระบบไฟฟ้ารับนิว นอร์มอล

อีตั้น เผยเทรนด์ 4 กลุ่มธุรกิจ มีความต้องการพลังงานไฟฟ้าเติบโตสูง ทั้งระบบขนส่งมวลชน อุตสาหกรรมเฮลธ์แคร์ ดาด้า เซ็นเตอร์ ไอที กระตุ้นการลงทุนทั้งภาครัฐ เอกชน อีตั้น ชูกลยุทธ์ “ดิจิทัล อินโนเวชั่น” บริการครบวงจร เพิ่มประสิทธิบริหารจัดการระบบพลังงานภายในองค์กร รับยุคดิจิทัล ทรานส์ฟอร์เมชั่น พร้อมวางแผนบริหารต้นทุน รับปัจจัยเสี่ยงการค้าโลก

การแพร่ระบาดของโควิด-19 ที่เกิดขึ้น แม้จะส่งผลกระทบในหลากหลายอุตสาหกรรม แต่ทำให้ความต้องการใช้พลังงานไฟฟ้ามีมากขึ้น จากพฤติกรรมนิว นอร์มอลของผู้บริโภคที่อยู่บ้านมากขึ้น รวมถึงการทำงานจากที่บ้าน ทำให้แต่ละองค์กรมีการลงทุนดาต้า เซ็นเตอร์ พร้อมระบบไฟฟ้าที่เข้ามารองรับการใช้งานดังกล่าว ส่งผลให้ธุรกิจของบริษัท อีตั้น อิเล็คทริค (ประเทศไทย) จำกัด (EATON) เติบโตอย่างต่อเนื่อง

ปริญญา พงษ์รัตนกูล ผู้จัดการประจำประเทศไทย บริษัท อีตั้น อิเล็คทริค (ประเทศไทย) จำกัด กล่าวว่า ในปี 2563 ที่ผ่านมา ภายใต้สถานการณ์แพร่ระบาดของโควิด-19 เกิดแนวโน้มการลงทุนระบบพลังงานไฟฟ้าเพิ่มสูงขึ้นใน 4 กลุ่มธุรกิจ ได้แก่ ระบบขนส่งมวลชน ดาต้า เซ็นเตอร์ เฮลธ์แคร์ อิเลคทรอนิกส์และ เซมิคอนดักเตอร์

สะท้อนให้เห็นความต้องการใช้พลังงานไฟฟ้าที่เพิ่มสูงขึ้นตามพฤติกรรมนิว นอร์มอลของผู้บริโภค โดยเฉพาะในส่วนของอุตสาหกรรมเฮลธ์แคร์ และดาต้า เซ็นเตอร์ ซึ่งส่วนใหญ่เป็นการลงทุนระบบไฟฟ้าของโรงพยาบาล

4 กลุ่มธุรกิจลงทุนระบบไฟฟ้าเพิ่ม

สำหรับการลงทุนระบบพลังงานไฟฟ้าของกลุ่มระบบขนส่งมวลชนในปี 2563 ที่ผ่านมา เพิ่มขึ้นร้อยละ 6.2 จากปีก่อน ซึ่งเป็นโครงการลงทุนโครงสร้างพื้นฐานของรัฐ ทั้งรถไฟฟ้าในเมืองและรถไฟความเร็วสูงในเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก (EEC) ขณะที่การลงทุนในกลุ่มดาต้า เซ็นเตอร์ เพิ่มขึ้นร้อยละ 10 จากการเข้าสู่ยุคดิจิทัล ทรานส์ฟอร์เมชั่น ทำให้ความต้องการใช้งานดาต้า เซ็นเตอร์มีเพิ่มขึ้น

รวมถึงการลงทุนในระบบคลาวด์ ส่วนกลุ่มเฮลธ์แคร์ มีการลงทุนเพิ่มราวร้อยละ 10-12 และคาดว่าจะเติบโตต่อเนื่องในปีนี้ เนื่องจากนโยบายของภาครัฐที่ต้องการเป็นฮับของอุตสาหกรรมเฮลธ์แคร์ในภูมิภาคนี้ และกลุ่มไอทีและเซมิคอนดักเตอร์ เติบโตเฉลี่ยร้อยละ 3 จากการลงทุนระบบ 5G

“แต่ละกลุ่มอุตสาหกรรม มีความต้องการลงทุนระบบจัดการพลังงานไฟฟ้าที่ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพและลดต้นทุนการดำเนินงานให้องค์กร รวมทั้งมีความต้องการโซลูชันที่ตอบโจทย์การเปลี่ยนแปลงในยุคดิจิทัล ที่อุปกรณ์ทุกส่วนที่เกี่ยวข้องในระบบสามารถเชื่อมต่อกันได้ ซึ่งจะทำให้การลงทุนมีประสิทธิภาพและตอบโจทย์การใช้งานลูกค้าและผู้บริโภค” ปริญญากล่าวถึงเทรนด์การลงทุนระบบพลังงานไฟฟ้าในปัจจุบัน

ขณะที่การลงทุนด้านระบบพลังงานไฟฟ้าของประเทศ ยังเติบโตต่อเนื่อง เพื่อมุ่งสู่การใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพ ภายใต้แนวคิด Smart Grid Smart Solutions รวมไปถึงการลงทุนในระบบซอฟท์แวร์การบริหารจัดการพลังงานหลัก และพลังงานทางเลือกที่เป็นส่วนสำคัญที่ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพ ช่วยลดต้นทุน และสร้างความมั่นคงด้านพลังงานให้กับภาครัฐและเอกชน ถือเป็นสิ่งจำเป็นและทำให้ธุรกิจของอีตั้นในประเทศไทยเติบโต

 อีตั้นชูกลยุทธ์ “ดิจิทัล อินโนเวชั่น”

ปริญญา กล่าวว่า จากเทรนด์ที่เกิดขึ้น ทำให้ธุรกิจอีตั้นในประเทศเติบโตอย่างต่อเนื่อง โดยปี 2563 ที่ผ่านมา มีอัตราการเติบโตร้อยละ 10 และปีนี้คาดว่าการลงทุนจะกลับมาขยายตัวอย่างต่อเนื่อง โดยลูกค้าหลักของอีตั้นเป็นภาครัฐระหว่างภาครัฐและเอกชนที่สัดส่วน  70 ต่อ 30 ซึ่งเป็นไปตามแนวโน้มการลงทุนที่เกิดขึ้น ที่ 2-3 ปีหลังการลงทุนภาครัฐจะเป็นตัวขับเคลื่อนหลัก โดยเฉพาะโครงการลงทุนระบบรถไฟฟ้า อย่างไรก็ตาม เชื่อว่าแนวโน้มการลงทุนของภาคเอกชนจะกลับมาฟื้นตัวในปีนี้

ทั้งนี้ อีตั้นถือเป็นผู้ให้บริการระบบไฟฟ้าครบวงจร ตั้งแต่การศึกษา ออกแบบ ก่อสร้าง และระบบสนับสนุนต่างๆ โดยมีสินค้าที่เป็นแบรนด์ระดับโลก เช่น Moeller Cutler-Hammer Westinghouse เป็นต้น โดยกลุ่มบริษัท อีตั้น เวิลด์ไวด์ มีรายได้รวมทั่วโลกกว่า 2 หมื่นล้านดอลลาร์สหรัฐ สำหรับในประเทศไทยเปิดดำเนินการมากว่า 10 ปี ถือเป็นผู้ให้ระบบพลังงานไฟฟ้าอันดับ 1 ใน 3 ของประเทศ

“ทิศทางการดำเนินธุรกิจของเราจะมุ่งสู่การเป็นผู้ให้บริการด้วย ดิจิทัล อินโนเวชั่น การนำดิจิทัลเข้ามาตอบโจทย์ความต้องการของลูกค้าอย่างครบวงจร ด้วยระบบการบริหารจัดการพลังงานที่มีประสิทธิภาพ และสามารถเชื่อมต่อกับทุกอุปกรณ์ เพื่อทำให้ธุรกิจของลูกค้าเกิดประสิทธิภาพสูงสุด ซึ่งประเทศไทยถือเป็นตลาดสำคัญของอีตั้นในภูมิภาคนี้” ปริญญากล่าว

นอกจากนี้ แนวโน้มการพัฒนาสินค้าและบริการยังสอดรับกับเทรนด์ใหม่ๆ ที่เกิดขึ้น ทั้งในเรื่อง IOT ความปลอดภัยไซเบอร์ รวมถึงการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล รองรับการเข้าสู่ยุคดิจิทัลอย่างสมบูรณ์ ขณะเดียวกันมีการพัฒนาอุปกรณ์และระบบบริหารจัดการรองรับพลังงานทางเลือกใหม่ๆ ที่เกิดขึ้น ซึ่งเป็นเทรนด์ที่ทั่วโลกหันมาให้ความสำคัญในการดูแลสิ่งแวดล้อมและบรรยากาศของโลก

อ่านเพิ่มเติม: Beyond Meat จับมือ McDonald’s และ Yum! Brands พัฒนาเมนู Plant-Based


BACK TO TOP
{หี}| {คลิปหลุด}| {เย็ด}| {คลิบโป้}| {คลิบโป๊}| {jizzbo}| {คลิบหลุด}| {เอากัน}| {หีสวย}| {หนังโป๊ญี่ปุ่น}| {xxxx}| {xxxxxx}| {ดูหนังโป๊ฟรี}| {เลียหี}| {ควยใหญ่}| {xxxxx}| {อมควย}| {คลิปโป็}| {คลิปโป๊ไทย}| {หนังxhd}| {หีสวยๆ}| {หีขาว}| {สำหี}| {หนังโป้ญี่ปุ่น}| {คลิปเสียว}| {หนังโป๊hd}| {เย็ดหี}| {หนังโป๊ล่าสุด}| {คลิปเย็ด}| {คลิปโป๊นักศึกษา}| {หนังโป้ใหม่}| {หนังโป๊ hd}| {หนังโปhd}| {เด้ากัน}| {clip 18+}| {xxx18+}| {คลิปโป๊เย็ดกัน}| {คลิปโป๊เปิดซิง}| {พี่เย็ดน้อง}| {หนังโป๊นักศึกษา}| {ดูคลิบโป๊}| {แหกหี}| {หนัง x hd}| {หนังโป๊ใหม่ๆ}| {rate r}| {คลิบโป๊ะ}| {เสียวหี}| {หนังโป้hd}| {pornxxx}| {เย็ดโหด}| {xporn}| {คริปโป๊ญี่ปุ่น}| {หนังโป้ hd}| {av18+}| {ดูหนังโป้ฟรี}| {xx18+ 2020 news paper network}| {คลิ๊ปโป๊}| {แม่เย็ดลูก}| {โป๊ hd}| {xxxเปิดซิง}| {ดูดควย}| {หนังโป๊ฟรี}| {เย็ดสด}| {คลิปหลุดฝรั่ง}| {xxxพี่น้อง}| {ดูดหี}| {โดนเย็ด}| {คริบโป้}| {คลิปโป๊หลุด}| {คลิปลับ}| {รูปโป๊ดารา}| {brazzer}| {คลิโป๊}| {เยดหี}| {คลิบโป็}| {คลิปโป๊ข่มขืน}| {xxx เปิดซิง}| {หีเกาหลี}| {xx18+ 2020 news paper network}| {เย็ดท่าหมา}| {เย็ดซาดิส}| {คลิปโป๊ญี่ปุ่น}| {หนังซาดิส}| {จับเย็ด}| {พี่น้องเอากัน}| {เย็ดเเม่}| {น่าเย็ด}| {หนังr18+}| {thaixxx}| {เย็ดคนสวย}| {ลงแขก}| {หนังเย็ดกัน}| {คลิบข่มขืน}| {หนังเอ็กไทย}| {porngang}| {อยากเย็ด}| {สาวนมโต}| {เย็ดน้ำแตก}| {โป๊hd}| {โป๊ออนไลน์}| {สาวนมใหญ่}|
{คลิบโป้}| {หนังเอ็ก}| {แอบดู}| {น้ำแตก}| {นมโต}| {คลิปโป๊}| {คลิปเย็ด}| {ขย่มควย}| {คลิป18+}| {เย็ดตูด}| {คลิบโป้}| {หนังเอ็ก}| {แอบดู}| {น้ำแตก}| {นมโต}| {คลิปโป๊}| {คลิปเย็ด}| {ขย่มควย}| {คลิป18+}| {เย็ดตูด}| {คลิบโป้}| {หนังเอ็ก}| {แอบดู}| {น้ำแตก}| {นมโต}| {คลิปโป๊}| {คลิปเย็ด}| {ขย่มควย}| {คลิป18+}| {เย็ดตูด}| {คลิบโป้}| {หนังเอ็ก}| {แอบดู}| {น้ำแตก}| {นมโต}| {คลิปโป๊}| {คลิปเย็ด}| {ขย่มควย}| {คลิป18+}| {เย็ดตูด}| {คลิบโป้}| {หนังเอ็ก}| {แอบดู}| {น้ำแตก}| {นมโต}| {คลิปโป๊}| {คลิปเย็ด}| {ขย่มควย}| {คลิป18+}| {เย็ดตูด}| {คลิบโป้}| {หนังเอ็ก}| {แอบดู}| {น้ำแตก}| {นมโต}| {คลิปโป๊}| {คลิปเย็ด}| {ขย่มควย}| {คลิป18+}| {เย็ดตูด}| {คลิบโป้}| {หนังเอ็ก}| {แอบดู}| {น้ำแตก}| {นมโต}| {คลิปโป๊}| {คลิปเย็ด}| {ขย่มควย}| {คลิป18+}| {เย็ดตูด}| {คลิบโป้}| {หนังเอ็ก}| {แอบดู}| {น้ำแตก}| {นมโต}| {คลิปโป๊}| {คลิปเย็ด}| {ขย่มควย}| {คลิป18+}| {เย็ดตูด}| {คลิบโป้}| {หนังเอ็ก}| {แอบดู}| {น้ำแตก}| {นมโต}| {คลิปโป๊}| {คลิปเย็ด}| {ขย่มควย}| {คลิป18+}| {เย็ดตูด}| {คลิบโป้}| {หนังเอ็ก}| {แอบดู}| {น้ำแตก}| {นมโต}| {คลิปโป๊}| {คลิปเย็ด}| {ขย่มควย}| {คลิป18+}| {เย็ดตูด}| {คลิบโป้}|