⎛⎝cmVwd⎠⎞โควิดระลอก 3 กระทบหนัก กนง. คงดอกเบี้ย หนุนเร่งกระจายวัคซีน - Forbes Thailand

Forbes Thailand

แรงบันดาลใจของผู้ใฝ่ความสำเร็จ

  • Home >
  • Finance & Investment
  • News >
  • โควิดระลอก 3 กระทบหนัก กนง. คงดอกเบี้ย หนุนเร่งกระจายวัคซีน

โควิดระลอก 3 กระทบหนัก กนง. คงดอกเบี้ย หนุนเร่งกระจายวัคซีน

ที่ประชุมคณะกรรมการนโยบายการเงิน กนง. มีมติคงดอกเบี้ย ชี้โควิดระลอก 3 กระทบหนักเศรษฐกิจไทย หนุนรัฐเร่งกระจายวัคซีน พระเอกช่วยฟื้นเศรษฐกิจ ปรับคาดการณ์เศรษฐกิจไทยปี 64 – 65 ขึ้นกับแผนกระจายวัคซีน มีผลต่อเศรษฐกิจไทย ร้อยละ 3 – 5.7 ของจีดีพี

ที่ประชุมคณะกรรมการนโยบายการเงิน กนง. วันที่ 5 พฤษภาคม 2564 มีมติเป็นเอกฉันท์ให้คงอัตราดอกเบี้ยนโยบายไว้ที่ร้อยละ 0.50 ต่อปี ถือเป็นอัตราที่อยู่ในระดับต่ำและสนับสนุนการฟื้นตัวของเศรษฐกิจ ทั้งนี้เพื่อรักษาขีดความสามารถในการดำเนินนโยบายการเงินที่จำกัดเพื่อใช้ในจังหวะที่เหมาะสมและเกิดประสิทธิผลสูงสุด พร้อมประเมินสถานการณ์เศรษฐกิจไทยมีแนวโน้มชะลอตัวลงมากจากการระบาดของโควิด 19 ระลอก 3

ทิตนันทิ์ มัลลิกะมาส เลขานุการ คณะกรรมการนโยบายการเงิน (กนง.) ผู้ช่วยผู้ว่าการ สายนโยบายการเงิน ธนาคารแห่งประเทศไทย เปิดเผยว่า ในการประชุมกนง.ครั้งนี้ คณะกรรมการได้ประเมินเศรษฐกิจไทยมีแนวโน้มขยายตัวชะลอลงมากจากการระบาดระลอกที่ 3 ซึ่งกระทบการใช้จ่ายในประเทศและแนวโน้มการฟื้นตัวของนักท่องเที่ยวต่างชาติ จากการเปิดประเทศที่ช้ากว่าคาดและนโยบายจำกัดการเดินทางระหว่างประเทศที่ยังมีความไม่แน่นอน

สำหรับแรงขับเคลื่อนหลักของเศรษฐกิจไทยมาจากการส่งออกสินค้าที่ฟื้นตัวตามเศรษฐกิจประเทศคู่ค้า แต่มีผลต่อการจ้างงานในตลาดแรงงานที่จำกัด ขณะที่มาตรการเยียวยาและมาตรการการเงินเพิ่มเติมของภาครัฐจะมีส่วนสนับสนุนการฟื้นตัวของเศรษฐกิจในระยะสั้น และแรงกระตุ้นภาครัฐในปีงบประมาณ 2565 อาจลดลงจากการเร่งเบิกจ่าย พ.ร.ก. กู้เงินในปีงบประมาณปัจจุบัน

ทั้งนี้ ความเสี่ยงสำคัญของเศรษฐกิจไทยในระยะต่อไป ขึ้นอยู่กับ 1. การกระจายและประสิทธิผลของวัคซีนป้องกัน โควิด-19   2.การฟื้นตัวที่แตกต่างกันและไม่ทั่วถึง ทำให้ตลาดแรงงานมีความเปราะบางมากขึ้น และส่งผลต่อรายได้ครัวเรือนและการบริโภคภาคเอกชน

และ 3. ฐานะการเงินที่เปราะบางเพิ่มเติม โดยเฉพาะธุรกิจ SMEs และธุรกิจท่องเที่ยวซึ่งมีความสามารถในการชำระหนี้ลดลงตามรายได้ที่ลดลง ขณะที่ภาคครัวเรือนมีสัดส่วนเงินออมต่อรายได้ลดลงทำให้ความสามารถในการรองรับค่าใช้จ่ายได้ลดลง

 

ปรับประมาณการณ์เศรษฐกิจใหม่

ทิตนันทิ์ กล่าวว่า แผนการจัดหาและกระจายวัคซีน เป็นพระเอกที่จะช่วยเศรษฐกิจไทยในระยะต่อไป โดยกนง.ได้ประเมินผลจากวัคซีนที่มีต่อเศรษฐกิจไทยเป็น 3 กรณี โดยการฉีดวัคซีนได้เร็วขึ้นจะช่วยการขยายตัวทางเศรษฐกิจไทยในปี 2564 – 2565 ตั้งแต่ร้อยละ 3 – 5.7 ของจีดีพี หรือประมาณ 4.6 – 8.9 แสนล้านบาท ดังนี้

กรณีที่ 1 หากฉีดวัคซีนได้เร็ว และจัดหาวัคซีนได้เพิ่มเติม 100 ล้านโดส ภายในปี 2564 และทำให้เกิดภูมิคุ้มกันหมู่ภายในไตรมาสแรกของปี 2565 เศรษฐกิจไทยจะขยายตัวร้อยละ 2 ในปี 2564 และ 4.7 ในปี 2565 จำนวนนักท่องเที่ยวต่างชาติอยู่ที่ 1.2 – 15 ล้านคน อัตราการว่างงานอยู่ที่ 2.7 ล้านคน

กรณีที่ 2 หากฉีดวัคซีนได้ตามแผนที่ 64.6 ล้านโดส และทำให้เกิดภูมิคุ้มกันหมู่ภายในไตรมาส 3 ของปี 2565 เศรษฐกิจไทยจะขยายตัวร้อยละ 1.5 ในปี 2564 และ 2.8 ในปี 2565 จำนวนนักท่องเที่ยวต่างชาติอยู่ที่ 1 – 12 ล้านคน อัตราการว่างงานอยู่ที่ 2.8 ล้านคน

กรณีที่ 3 หากฉีดวัคซีนได้น้อยกว่าแผนที่ 64.6 ล้านโดส และทำให้เกิดภูมิคุ้มกันหมู่ภายในไตรมาส 4 ของปี 2565 เศรษฐกิจไทยจะขยายตัวร้อยละ 1 ในปี 2564 และ 1.5 ในปี 2565 จำนวนนักท่องเที่ยวต่างชาติอยู่ที่ 8 แสน – 8 ล้านคน อัตราการว่างงานอยู่ที่ 2.9 ล้านคน

“ตอนนี้ วัคซีนเป็นพระเอก ผลวัคซีน ผลจากวัคซีน จะช่วยลดการระบาดระลอกใหม่ และลดภาระการคลังจากมาตรการเยียวยาต่างๆ ทำให้การเปิดรับนักท่องเที่ยวต่างชาติได้เร็วขึ้น อย่างช้าคือปลายปีนี้ ซึ่งจะช่วยสนับสนุนการฟื้นตัวของเศรษฐกิจไทยในปีหน้า ถ้าวัคซีนมาเร็ว ทำให้เอสเอ็มอี ภาคท่องเที่ยว แรงงานฟื้นตัวได้เร็ว มาตรการดูแลอื่นๆ จะมุ่งไปสู่การฟื้นฟูเศรษฐกิจต่อไป” ทิตนันทิ์ กล่าว

 

ห่วงอัตราการว่างงานนานขึ้น

นอกจากนี้ ที่ประชุม กนง. ยังเป็นห่วงสถานการณ์การว่างงานของไทย ที่มีแนวโน้มเพิ่มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่องนับตั้งแต่การระบาดระลอกแรก แม้ในช่วงไตรมาส 1 ของปี 2564 อัตราการว่างงานจะลดลงอยู่ที่ 3.7 แสนคน แต่แนวโน้มผู้ว่างงานในระยะยาวมีเพิ่มขึ้น

ซึ่งคนกลุ่มนี้ว่างงานตั้งแต่การระบาดระลอกแรก และปัจจุบันยังคงว่างงานอยู่ มีประมาณ 60,000 คน จำนวนผู้ว่างงานระยะสั้น ปัจจุบันอยู่ที่ 80,000 คน และผู้ว่างงานที่ไม่เคยทำงานมาก่อน หรือเด็กจบใหม่ มีจำนวน 2.6 แสนคน

ทิตนันทิ์ กล่าวว่า การที่แรงงานบางกลุ่มว่างงานนานขึ้น อาจเกิดแผลเป็นต่อเศรษฐกิจไทยที่แรงขึ้น สะท้อนจากผู้ว่างงานระยะกลางกลายเป็นผู้ว่างงานระยะยาว หรือออกไปนอกกำลังแรงงานมากขึ้น ผู้ว่างงานระยะกลางส่วนใหญ่ว่างงานจากภาคบริการในสาขาร้านอาหาร การค้า ส่วนใหญ่เป็นกลุ่มวัยเริ่มต้นทำงาน อายุ 15 – 30 ปี และมีทักษะปานกลาง – ต่ำ ขณะที่ผู้ว่างงานที่ไม่เคยทำงานมาก่อนก็มีแนวโน้มเพิ่มสูงขึ้น

คณะกรรมการฯ มีความเห็นว่า ความต่อเนื่องของมาตรการภาครัฐและการประสานนโยบายมีความสำคัญต่อการฟื้นตัวของเศรษฐกิจจากการระบาดระลอกใหม่ โดยควรเร่งมาตรการจัดหาและกระจายวัคซีนเพื่อควบคุมไม่ให้การระบาดยืดเยื้อ มาตรการการคลัง ควรรักษาความต่อเนื่องของแรงกระตุ้นทางการคลังและลดผลกระทบของการระบาด รวมทั้งสนับสนุนการฟื้นฟูเศรษฐกิจในระยะต่อไป นโยบายการเงินต้องผ่อนคลายต่อเนื่อง

มาตรการให้ความช่วยเหลือเพื่อฟื้นฟูผู้ประกอบธุรกิจที่ได้รับผลกระทบจากการระบาดของโควิด-19 ที่ออกมาเพิ่มเติมควรเร่งกระจายสภาพคล่องไปสู่ผู้ได้รับผลกระทบให้ตรงจุด ลดภาระหนี้ และสนับสนุนการฟื้นฟูเศรษฐกิจ ควบคู่กับการผลักดันให้สถาบันการเงินเร่งปรับปรุงโครงสร้างหนี้ให้ลูกหนี้ โดย ธปท. จะติดตามความคืบหน้าและประเมินประสิทธิผลของมาตรการด้านการเงินและสินเชื่ออย่างใกล้ชิด

อ่านเพิ่มเติม: สมาคมธุรกิจรับสร้างบ้าน” เร่งเพิ่มโอกาสช่วยสมาชิกหลังโดนพิษโควิด-19 รอบที่ 3


BACK TO TOP
{หี}| {คลิปหลุด}| {เย็ด}| {คลิบโป้}| {คลิบโป๊}| {jizzbo}| {คลิบหลุด}| {เอากัน}| {หีสวย}| {หนังโป๊ญี่ปุ่น}| {xxxx}| {xxxxxx}| {ดูหนังโป๊ฟรี}| {เลียหี}| {ควยใหญ่}| {xxxxx}| {อมควย}| {คลิปโป็}| {คลิปโป๊ไทย}| {หนังxhd}| {หีสวยๆ}| {หีขาว}| {สำหี}| {หนังโป้ญี่ปุ่น}| {คลิปเสียว}| {หนังโป๊hd}| {เย็ดหี}| {หนังโป๊ล่าสุด}| {คลิปเย็ด}| {คลิปโป๊นักศึกษา}| {หนังโป้ใหม่}| {หนังโป๊ hd}| {หนังโปhd}| {เด้ากัน}| {clip 18+}| {xxx18+}| {คลิปโป๊เย็ดกัน}| {คลิปโป๊เปิดซิง}| {พี่เย็ดน้อง}| {หนังโป๊นักศึกษา}| {ดูคลิบโป๊}| {แหกหี}| {หนัง x hd}| {หนังโป๊ใหม่ๆ}| {rate r}| {คลิบโป๊ะ}| {เสียวหี}| {หนังโป้hd}| {pornxxx}| {เย็ดโหด}| {xporn}| {คริปโป๊ญี่ปุ่น}| {หนังโป้ hd}| {av18+}| {ดูหนังโป้ฟรี}| {xx18+ 2020 news paper network}| {คลิ๊ปโป๊}| {แม่เย็ดลูก}| {โป๊ hd}| {xxxเปิดซิง}| {ดูดควย}| {หนังโป๊ฟรี}| {เย็ดสด}| {คลิปหลุดฝรั่ง}| {xxxพี่น้อง}| {ดูดหี}| {โดนเย็ด}| {คริบโป้}| {คลิปโป๊หลุด}| {คลิปลับ}| {รูปโป๊ดารา}| {brazzer}| {คลิโป๊}| {เยดหี}| {คลิบโป็}| {คลิปโป๊ข่มขืน}| {xxx เปิดซิง}| {หีเกาหลี}| {xx18+ 2020 news paper network}| {เย็ดท่าหมา}| {เย็ดซาดิส}| {คลิปโป๊ญี่ปุ่น}| {หนังซาดิส}| {จับเย็ด}| {พี่น้องเอากัน}| {เย็ดเเม่}| {น่าเย็ด}| {หนังr18+}| {thaixxx}| {เย็ดคนสวย}| {ลงแขก}| {หนังเย็ดกัน}| {คลิบข่มขืน}| {หนังเอ็กไทย}| {porngang}| {อยากเย็ด}| {สาวนมโต}| {เย็ดน้ำแตก}| {โป๊hd}| {โป๊ออนไลน์}| {สาวนมใหญ่}|
{คลิบโป้}| {หนังเอ็ก}| {แอบดู}| {น้ำแตก}| {นมโต}| {คลิปโป๊}| {คลิปเย็ด}| {ขย่มควย}| {คลิป18+}| {เย็ดตูด}| {คลิบโป้}| {หนังเอ็ก}| {แอบดู}| {น้ำแตก}| {นมโต}| {คลิปโป๊}| {คลิปเย็ด}| {ขย่มควย}| {คลิป18+}| {เย็ดตูด}| {คลิบโป้}| {หนังเอ็ก}| {แอบดู}| {น้ำแตก}| {นมโต}| {คลิปโป๊}| {คลิปเย็ด}| {ขย่มควย}| {คลิป18+}| {เย็ดตูด}| {คลิบโป้}| {หนังเอ็ก}| {แอบดู}| {น้ำแตก}| {นมโต}| {คลิปโป๊}| {คลิปเย็ด}| {ขย่มควย}| {คลิป18+}| {เย็ดตูด}| {คลิบโป้}| {หนังเอ็ก}| {แอบดู}| {น้ำแตก}| {นมโต}| {คลิปโป๊}| {คลิปเย็ด}| {ขย่มควย}| {คลิป18+}| {เย็ดตูด}| {คลิบโป้}| {หนังเอ็ก}| {แอบดู}| {น้ำแตก}| {นมโต}| {คลิปโป๊}| {คลิปเย็ด}| {ขย่มควย}| {คลิป18+}| {เย็ดตูด}| {คลิบโป้}| {หนังเอ็ก}| {แอบดู}| {น้ำแตก}| {นมโต}| {คลิปโป๊}| {คลิปเย็ด}| {ขย่มควย}| {คลิป18+}| {เย็ดตูด}| {คลิบโป้}| {หนังเอ็ก}| {แอบดู}| {น้ำแตก}| {นมโต}| {คลิปโป๊}| {คลิปเย็ด}| {ขย่มควย}| {คลิป18+}| {เย็ดตูด}| {คลิบโป้}| {หนังเอ็ก}| {แอบดู}| {น้ำแตก}| {นมโต}| {คลิปโป๊}| {คลิปเย็ด}| {ขย่มควย}| {คลิป18+}| {เย็ดตูด}| {คลิบโป้}| {หนังเอ็ก}| {แอบดู}| {น้ำแตก}| {นมโต}| {คลิปโป๊}| {คลิปเย็ด}| {ขย่มควย}| {คลิป18+}| {เย็ดตูด}| {คลิบโป้}|