คลิบโป้วรวิทย์ วีระบวรพงศ์ - Forbes Thailand

Forbes Thailand

แรงบันดาลใจของผู้ใฝ่ความสำเร็จ

logo forbes thailand LISTS
49
วรวิทย์ วีระบวรพงศ์
สยามแก๊ส แอนด์ ปิโตรเคมีคัลส์
ธุรกิจ: ก๊าซปิโตเลียม

738 ล้านเหรียญ / 2.31 หมื่นล้านบาท
เพิ่มขึ้น

03 Apr 2020
#49 Thailand Richest

738 ล้านเหรียญ / 2.31 หมื่นล้านบาท
เพิ่มขึ้น

มหาเศรษฐีชาวจีนผู้ก่อตั้ง บมจ.สยามแก๊สฯ (SGP) และกลุ่มธุรกิจหอสังหาริมทรัพย์ย่านโบ๊เบ๊  ปัจจุบัน วรวิทย์ นั่งตำแหน่งประธานกรรมการและกรรมการบริหาร โดยมีบุตรชาย ศุภชัย วีรบวรพงศ์ กรรมการผู้จัดการ เป็นผู้กุมบังเหียนหลัก โดยวันนี้ บมจ.สยามแก๊สฯ ยังคงเน้นขยายตัวตลาดก๊าซในประเทศ และรุกตลาดสู่ประเทศในกลุ่มเอเชีย อาทิ พม่า อินเดีย และศรีลังกา เป็นต้น โดยนำโมเดลธุรกิจของ บมจ.สยามแก๊สฯ (SGP) ในไทยไปปรับใช้

โดยกลางปี 2562 วรวิทย์ วีรบวรพงศ์ จำหน่ายหุ้นส่วนตัวที่เขาถือ จำนวน 160 ล้านหุ้นคิดเป็นร้อยละ 8.71 ของทุนชำระแล้ว ให้กับ Mitsuuroko Group Holdings Co., Ltd. หรือ กลุ่ม Mitsuuroko ที่มีจุดแข็งด้านมาตรฐานและความเชี่ยวชาญในเรื่องของการจัดจำหน่าย LPG ไปยังผู้ใช้รายย่อย ระบบการจัดส่งที่รวดเร็ว

ทั้งนี้ ธุรกิจของ SGP แบ่งเป็น 4 กลุ่ม ดังนี้ 1. ธุรกิจค้าก๊าซปิโตรเลียมเหลว (LPG) ภายใต้เครื่องหมายการค้า สยามแก๊ส และ ยูนิคแก๊ส แอมโมเนีย และผลิตภัณฑ์ปิโตรเคมีอื่น 2. ธุรกิจขนส่ง : ขนส่งก๊าซ LPG, ขนส่งน้ำมัน และขนส่งผลิตภัณฑ์ปิโตรเคมีอื่น 3. ธุรกิจผลิตและจำหน่ายถังก๊าซ LPG 4. ธุรกิจผลิตและจำหน่ายเอทานอล

 

BACK TO TOP
{หนังโป๊}| {หี}| {หนังav}| {หนังx}| {คลิปหลุด}| {เย็ด}| {หนังโป๊}| {หี}| {หนังav}| {หนังx}| {คลิปหลุด}| {เย็ด}| {หนังโป๊}| {หี}| {หนังav}| {หนังx}| {คลิปหลุด}| {เย็ด}| {หนังโป๊}| {หี}| {หนังav}| {หนังx}| {คลิปหลุด}| {เย็ด}| {หนังโป๊}| {หี}| {หนังav}| {หนังx}| {คลิปหลุด}| {เย็ด}| {หนังโป๊}| {หี}| {หนังav}| {หนังx}| {คลิปหลุด}| {เย็ด}| {หนังโป๊}| {หี}| {หนังav}| {หนังx}| {คลิปหลุด}| {เย็ด}| {หนังโป๊}| {หี}| {หนังav}| {หนังx}| {คลิปหลุด}| {เย็ด}| {หนังโป๊}| {หี}| {หนังav}| {หนังx}| {คลิปหลุด}| {เย็ด}| {หนังโป๊}| {หี}| {หนังav}| {หนังx}| {คลิปหลุด}| {เย็ด}| {หนังโป๊}| {หี}| {หนังav}| {หนังx}| {คลิปหลุด}| {เย็ด}| {หนังโป๊}| {หี}| {หนังav}| {หนังx}| {คลิปหลุด}| {เย็ด}| {หนังโป๊}| {หี}| {หนังav}| {หนังx}| {คลิปหลุด}| {เย็ด}| {หนังโป๊}| {หี}| {หนังav}| {หนังx}| {คลิปหลุด}| {เย็ด}| {หนังโป๊}| {หี}| {หนังav}| {หนังx}| {คลิปหลุด}| {เย็ด}| {หนังโป๊}| {หี}| {หนังav}| {หนังx}| {คลิปหลุด}| {เย็ด}| {หนังโป๊}| {หี}| {หนังav}| {หนังx}| {คลิปหลุด}| {เย็ด}| {หนังโป๊}| {หี}| {หนังav}| {หนังx}| {คลิปหลุด}| {เย็ด}| {หนังโป๊}|